צבא

שירות בצה"ל מהווה חלק חשוב ומרכזי מהחברה הישראלית. כעולה חדש, (אם עלית ארצה מעל לגיל 19)  זמן שירותך יהיה קצר יותר. בנוסף, הינך זכאי/ת למגוון רחב של הטבות ועזרה בשירותך.