ביטוח לאומי

ביטוח לאומי הוא מנגנון שמטרתו להגן על אזרחי המדינה במישור הכלכלי. הביטוח הלאומי מספק רמות שונות של הגנה במדינות שונות, וכך שונים גם המצבים המזכים בתשלום מהביטוח הלאומי. כעולה חדש (כולל אזרח עולה וקטין חוזר) הינך פטור מתשלום לביטוח לאומי למשך תקופה של עד ל12 חודשים מיום עלייתך.